فرصت های همکاری

فرصت های همکاری

ما همواره به دنبال کشف، پرورش استعداد ها و همکاری با حرفه‌ای ها هستیم
هلدینگ راد در عناوین زیر در جست­و­جوی همکار است، اگر دارای ضوابط ذکر شده هستید با ما در ارتباط باشید

  ما در راد مشتاق همکاری با متخصصان منابع انسانی برای توسعه فردی و سازمانی هستیم؛ متخصصانی که در بهبود عملکرد همکاران و همچنین استقرار فضایی پرانرژي ما را همراهی کنند.


  وظایف اصلی

  - همسو نمودن همکاران با خط مشیها و رویههای هلدینگ.
  - ارایه گزارش های مرتبط با عملکرد همکاران، رهبران تیم و مدیران
  - پیشنهاد اعمال تغییرات در خط مشیها و رویههای موجود با توجه به نیاز همکاران و سازمان.
  - تهیه فرآیندهای استخدام، مصاحبه و اعمال استانداردهای ارزیابی مطابق با متدولوژیهای منابع انسانی و قوانین کار.
  - نظارت و اجرای کلیه فعالیتهای منابع انسانی، ارتباطات سازمانی، گزارشات، درخواستها و غیره
  - شرکت در جلسات درون سازمانی با سایر مدیران.
  - پیگیری و اجرای فعالیتهای مربوط به فرآیندهای ورود و خروج کارمندان.

  مهارت های مورد نیاز:

  - مهارت های کامپیوتری قوی و تجربه در مدیریت اداری و نرمافزارهای ارتباطی.
  - توانایی درک دادههای آماری و مفاهیم ریاضی و نحوه اعمال آنها در فرآیندهای منابع انسانی.
  - توانایی عالی در مهارتهای رهبری، آموزش و رشد.
  - مهارت بالا در تصمیم گیری، ارتباط کلامی، نگارش و مکاتبات.
  - آشنایی با قوانین کار.
  - توانایی گفتگو، درک نظریهها و متدولوژیهای پیچیده.

  سطح ارشدیت:

  کارشناس ارشد / Senior

  سابقه کاری:

  بیش از ۴ سال

  ما در راد به دنبال یک برنامهنویس اندروید توانمند، با انگیزه و مشتاق در زمینه توسعه نرمافزار هستیم. برنامهنویس اندروید با تیمی از مهندسین خبره در طراحی و ساخت نسل جدیدی از اپلیکیشنهای موبایلی ما فعالیت خواهد کرد. شما در این پوزیشن همکاری مستقیم با مالک محصول، تیمهای تک نیکال و سایر تیم های توسعه خواهید داشت.


  وظایف اصلی

  - طراحی و ساخت اپلیکیشنهای پ یشرفته موبایل برای پلتفرم اندروید.
  - همکاری با تیمهای متخصص راد در جهت طراحی و تحویل ویژگیها و امکانات جدید اپلیکیشن.
  - کار با Outside data resource و APIها.
  - انجام Unit-test code برای بهبود کارکرد (شامل Usability ،Edge cases وGeneral reliability)
  - رفع باگ ها و توسعه عملکرد اپلیکیشن.
  - ارزیابی و استفاده صحیح از فناوریهای جدید برای توسعه حداکثری.

  مهارت های مورد نیاز:

  - سابقه کاری معتبر به عنوان برنامهنویس اندروید. - سابقه همکاری در توسعه حداقل یک برنامه اندروید ارجینال منتشر شده .
  - تجربه کار با:

  Android SDK
  Remote data via REST and JSON
  Third-party libraries and APIs

  - آشنایی با General mobile landscape، معماریها، ترندها و تک نولوژیهای در حال ظهور.
  - درک کامل از Mobile development life cycle.

  سطح ارشدیت:

  کارشناس

  سابقه کاری:

  بیش از ۴ سال

  ما در راد به دنبال یک برنامهنویس IOS توانمند، با انگیزه و مشتاق در زمینه توسعه نرم افزار هستیم. برنامهنویس IOS با تیمی از مهندسین خبره در طراحی و ساخت نسل جدیدی از اپلیکیشنهای موبایلی ما فعالیت خواهد کرد. شما در این پوزیشن همکاری مستقیم با مالک محصول، تیمهای تک نیکال و سایر تیم های توسعه خواهید.


  وظایف اصلی

  - طراحی و ساخت اپلیکیشنهای موبایل برای پلتفرم IOS اپل.
  - همکاری با تیم دیزاین در جهت طراحی و اجرای ویژگیها و امکانات اپلیکیشن.
  - اطمینان از کیفیت عملکرد اپلیکیشن.
  - شناسایی مشکلات احتمالی و رفع ریسک های اپلیکیشن.
  - رفع باگ و حل مشکلات اپلیکیشن پ یش از انتشار نسخه نهایی.
  - تسلط بر روند انتشار اپلیکیشن در اپاستور.
  - اطمینان از صحت و کارکرد کد و اتومایز کردن اپلیکیشن.

  مهارت های مورد نیاز:

  - سابقه کار معتبر در حرفهی برنامه نویسی.
  - مهارت در:

  Objective-C, Swift, Cocoa Touch
  Code versioning tools including Mercurial, Git, and SVN

  - تجربه بالا در:

  IOS Frameworks such as Core Data and Core Animation
  Continues integration

  - آشنایی با

  IOS back-end services
  Apple's design principles and application interface guidelines
  Push notifications, APIs, and cloud messaging C-based libraries

  سطح ارشدیت:

  کارشناس

  سابقه کاری:

  بیش از ۴ سال

  ما در راد به دنبال یک برنامه نویس بک اند پایتون توانمند، با انگیزه و مشتاق برای توسعه و اجرای موارد تک نیکال در طراحی، ساخت و استقرار اپلیکیشن ، طراحی، توسعه، تست، رفع مشکل، مستندسازی طبق نیاز ، پردازش دادهها در مقیاس بزرگ، تجزیه و تحلیل پیشرفته و ارائه راه حلهای مناسب در جهت بهبود عملکرد سیستم هستیم.


  مهارت های مورد نیاز:

  - دانش و تجربه بالا در زبان برنامه نویسی پایتون.
  - مهارت بالا در FastAPI.
  - آشنایی با اصول SOLID.
  - تجربه در:

  Celery
  Web Socket and Socket Programming
  Kafka or RabbitMQ
  SQL databases (PostgreSQL)
  noSQL databases (MongoDB)
  Redis
  OAuth and JWT
  GraphQL

  سابقه کاری:

  بیش از ۳ سال

  ما در راد، به جای استفاده از مدلهای سنتی، از مدلChapter در جهت گردهم آوری کارشناسان در تیم های محصول، تجربه بهتر، آزادی انتخاب بیشتر و دستیابی سریعتر به محصول استفاده میک نیم. مهندس DevOps در راد به دنبال بهبود توسعه و انتشار نرم افزار از طریق طراحی، یکپارچهسازی و تحویل پ یوسته با بهبود دسترسی پذیری، کارایی، نظارت و برنامه ریزی ظرفیت است.


  وظایف اصلی

  - بر عهده گرفتن مسئولیت کیفیت سیستمها و خدمات و مطمئن و در دسترس بودن آن ها.
  - فعالیت به عنوان مالک سیستم و خدمات:

  (CI/CD, Deploy, Operate, Support, Monitor, Troubleshoot, Maintain, Automate, Document and etc.)

  - بر عهده گرفتن مسئولیت کیفیت سیستمها و خدمات و مطمئن و در دسترس بودن آن ها.
  - فعالیت به عنوان مالک سیستم و خدمات:

  مهارت های مورد نیاز:

  - فعالیت مداوم روی تسک تا پ یش از اتمام آن یا ارجاع به اشخاص ثالث. - برقراری مناسب و سریع ارتباط کاری با کارمندان.
  - اطمینان از ارتباط به موقع و حل مشکلات فنی.
  - توسعه دادن فرآیندها و رویههای پشتیبانی.
  - تهیه مستندات فنی.
  - انجام migration بین پلتفرم ها ترجیحا AWS.
  - ارتباط با تیمهای توسعه و برنامهنویسی در جهت حل مسائل مربوط به DevOps.

  - تجربه در

  Linux systems administration
  Networking (TCP/IP, HTTP, DNS and etc.)
  CI/CD Tools (Gitlab or Jenkins)

  - مهارت عالی در حداقل یکی از زبانهای اسکریپت نویسی(Shell scripting, Python)
  - آشنایی با یکی یا بیشتر از:

  Virtualization technologies (KVM, QEMU)
  Containerization technologies (Docker, rkt, LXC)
  Orchestration tools (Kubernetes, Swarm, Rancher)
  Alerting, logging, and monitoring tools (Grafana, Prometheus, ELK)
  SQL and NoSQL databases (MySQL, MongoDB, Time series DB)
  Message Brokers (Kafka, Rabbit MQ)

  - تجربه توسعه و نگهداری اسناد فنی.
  - مهارت های ارتباطی و بین فردی عالی .
  - توانایی اولویت بندی و اجرای موثر تسکها .
  - تمایل بالا به کار تیمی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی.
  - آشنایی کامل با SSL certificates و HTTP proxy.

  سابقه کاری:

  بیش از ۳ سال

.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هلدینگ راد میباشد ©